ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Ашиг олох зорилгоор хүний биеийг үнэлүүлсэн хүнд ямар шийтгэд оногдуулах вэ?

Хариулт: Арван дөрвөөс арван найман насанд хүрээгүй хүнийг албадан оруулж, урьд энэ бүлэгт заасан гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдож байсан хүн, хохирогчид мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглүүлж, хохирогчийг жирэмсэн болгож, хоёр, түүнээс олон хүнийэсрэг, байнга тогтвортой үйлдсэн бол хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Энэ гэмт хэргийн улмаас ураг зулбасан, арван зургаан насанд хүрээгүй хүнийг жирэмсэн болгосон бол таван жилээс арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Мөн ашиг олох зорилгоор бага насны хүүхдийг албадан оруулж, зохион байгуулалттай гэмт бүлэг үйлдсэн бол арван хоёр жилээс хорин жил хүртэл хугацаагаар, эсхүл бүх насаар хорих ял шийтгэнэ.

Related posts

Асуулт: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл энэ жил авсан. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглалт, зарцуулалтын тайланг ямар байгууллагад, хэзээ өгдөг вэ?

user u

Асуулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ахлах ангийн хүүхдүүдэд хэрхэн мэдээлэл өгдөг вэ?

user u

Асуулт: Бие махбодын хүчирхийлэл гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ?

user u

Leave a Comment