ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг хэрхэн хамгаалах вэ?

Хариулт: Гадаад иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдолд түүнийг тус улсад зорчих, оршин суух, цагаачлах журам зөрчсөн гэсэн үндэслэлээр албадан гаргах арга хэмжээ авахыг хориглоно.

Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдолд тухайн гэмт хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэх хүртэл тус улсад оршин суух зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгох буюу сунгана.

Related posts

Асуулт: Хэд хоногийн өмнө манай 5 адуу хулгайд алдагдсан. Гэтэл манайхаас холгүй байрлах мал нядалгааны газрын хүн манай адууг авч явж байсан сурагтай байна. Хаана хандах вэ? 

user u

Асуулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлтэй хийх тэмцэлх ажиллагаанд төрөөс хэрхэн дэмжлэг үзүүлдэг вэ?

user u

Асуулт: Манай дүүг мансуурах донтой гэсэн эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт гарсан боловч эмчлүүлэх хүсэлгүй байна. Би хаана хандах вэ?

user u

Leave a Comment