ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүчирхийлэлд өрсөн хүнд Эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээ гэж байдаг уу?

Хариулт:  Эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн хохирогчид Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн нууцлалыг хамгаалж үйлчилгээ үзүүлнэ. Эмнэлгийн яаралтай тусламжаас бусад үйлчилгээг хохирогчийн байнга, эсхүл түр оршин сууж байгаа газрын нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага, хэрэв хохирогч эрүүл мэндийн байгууллага, хамгаалах байранд байгаа бол уг байгууллагын оршин байгаа газрын нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлдэг. /Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 37 дугаар зүйл/

Related posts

Асуулт: Хүүхдийг хүчирхийлсэн хүн ямар нэгэн үүргээс чөлөөлөгдөх үү?

user u

Асуулт: Манай байгууллага мансууруулах эм үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл тухай өргөдлөө ямар байгууллагад гаргах вэ? Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дээд тал хэд байдаг вэ?

user u

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u

Leave a Comment