ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хохирогчид үзүүлэхээр ямар халамж үйлчилгээ байдаг вэ?

Хариулт: Хохирогчид эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, сэтгэцийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтанд хамруулах болон хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ байдаг.

Хэрвээ та гадаадад байгаа бол Гадаад улсад суугаа Монгол Улсыг төлөөлөн суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт хандсанаар хохирогчийг түр хугацаагаар орон байр, хоол хүнсээр хангах, гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох, эх оронд нь буцаан авчрах арга хэмжээ авч болдог.

Related posts

Асуулт: Манай байгууллага мансууруулах эм үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл тухай өргөдлөө ямар байгууллагад гаргах вэ? Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дээд тал хэд байдаг вэ?

user u

Асуулт: Сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ?

user u

Асуулт: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл энэ жил авсан. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглалт, зарцуулалтын тайланг ямар байгууллагад, хэзээ өгдөг вэ?

user u

Leave a Comment