ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хохирогчид үзүүлэхээр ямар халамж үйлчилгээ байдаг вэ?

Хариулт: Хохирогчид эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, сэтгэцийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтанд хамруулах болон хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ байдаг.

Хэрвээ та гадаадад байгаа бол Гадаад улсад суугаа Монгол Улсыг төлөөлөн суугаа дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт хандсанаар хохирогчийг түр хугацаагаар орон байр, хоол хүнсээр хангах, гадаад паспорт, түүнтэй адилтгах баримт бичиг олгох, эх оронд нь буцаан авчрах арга хэмжээ авч болдог.

Related posts

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны хамгаалах байр арга хэлбэрийн талаар?

user u

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн хохирол нөхөн төлүүлэх ямар ямар арга зам байдаг вэ?

user u

Leave a Comment