ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд үүрэг хүлээдэг үү? Хүлээдэг бол хэлнэ үү.

Хариулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нь хохирогчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хохирогчийн талаарх мэдээлэл, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах тухай зар сурталчилгаа, хүн худалдаалах гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд хүргэхүйц бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, холбоо, цахим сүлжээ ашигласан ил буюу далд сурталчилгаа мэдээлэл тараахыг хориглоно.

Related posts

Асуулт: Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн гэдгийг маань мэдээгээр гаргах талаар ярьж байсан. Ингэж болдог юм уу?

user u

Асуулт: Бүх шатны засаг дарга болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар ямар чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа вэ?  

user u

Асуулт: Манай гэр бүл мал маллаж амьдрахаар хөдөө орон нутагт шилжин ирсэн. Өөрийн өмчлөлийн малаа хулгайд алдахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах вэ?

user u

Leave a Comment