ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд үүрэг хүлээдэг үү? Хүлээдэг бол хэлнэ үү.

Хариулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нь хохирогчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хохирогчийн талаарх мэдээлэл, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах тухай зар сурталчилгаа, хүн худалдаалах гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд хүргэхүйц бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, холбоо, цахим сүлжээ ашигласан ил буюу далд сурталчилгаа мэдээлэл тараахыг хориглоно.

Related posts

Асуулт: Ямар тохиолдолд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд болон бэлтгэх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг устгадаг вэ? Энэ талаар нарийн зохиуцуулалт байдаг уу?

user u

Асуулт: Бие махбодын хүчирхийлэл гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ?

user u

Асуулт: Захиргааны хяналтыг хэдэн жилээр тогтоодог вэ ?

user u

Leave a Comment