ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүүхдийг хүчирхийлсэн хүн ямар нэгэн үүргээс чөлөөлөгдөх үү?

Хариулт: Хүүхдийг тусгай хамгаалалтад авсан үед хүчирхийлэл үйлдэгч гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг тэжээн тэтгэх үүргээс чөлөөлөгдөхгүй. /Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 30 дугаар зүйл/

Related posts

Асуулт: Мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар мэдээлсэн хүнд урамшуулал олгох уу?

user u

Асуулт: Хорих ял эдлээд суллагдсан хүн ямар үүрэгтэй байдаг вэ?

user u

Асуулт: Хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах гэж юу вэ?

user u

Leave a Comment