ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүүхдийг хүчирхийлсэн хүн ямар нэгэн үүргээс чөлөөлөгдөх үү?

Хариулт: Хүүхдийг тусгай хамгаалалтад авсан үед хүчирхийлэл үйлдэгч гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг тэжээн тэтгэх үүргээс чөлөөлөгдөхгүй. /Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 30 дугаар зүйл/

Related posts

Асуулт: Гэр бүлийн хүчирхийлэлд юу юу орох вэ? Гомдол өгөх хэрэгтэй эсэх ээ мэдэхгүй байна.

user u

Асуулт: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр иргэд ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг вэ?

user u

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u

Leave a Comment