Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Сургалт зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,  Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажилд удирдах Цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудын манлайлал,  үүрэг, оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Нийслэлийн дүүрэг дэх хэрэг бүртгэх, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны алба хаагчдад “ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ” сэвдээр сургалт зохион байгуулж байна.

Related posts

Сургалт зохион байгууллаа

Bayanduuren b

Завхан аймагт ажиллаж байна

Amaraa Chuluun

ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР “НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ” БАЙГУУЛНА.

Bayanduuren b

Leave a Comment