Топ мэдээ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЗӨВЛӨХ

(Дахин зарлал)

ЗОРИЛГО

Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны “Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” төсөл 2019 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Монгол улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран ажиллах гэрээ байгуулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь төслийн гүйцэтгэгч байгууллагаар ажиллаж байна. Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор орж АХБ-ны цахим хуудаснаас авна уу. https://www.adb.org/projects/51217-001/main.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь Увс, Сэлэнгэ, Сүхбаатар аймаг, нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг, Налайх дүүрэгт байгуулах түр хамгаалах байрны сэргээн засварлах, өргөтгөх, барилгын ажилд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх мэргэжилтний (5 хүн/сар, завсарлагатай) сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь Азийн хөгжлийн банкны байгаль орчны аюулгүй байдлын бодлого, дотоодын байгаль орчны  бодлого, журмыг хэрэгжүүлэхэд оршино. Байгаль орчны мэргэжилтэн нь төслийн үйл ажиллагаа, барилгын ажлууд байгаль орчны шаардлагын дагуу явагдаж байгаад хяналт тавих, байгаль орчны үнэлгээ хийхтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулахад төсөл гүйцэтгэгч байгууллага, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, аймаг, дүүргийн  удирдлагуудад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

 Ажлын хүрээ 

 Байгаль орчны мэргэжилтэн нь Увс, Сэлэнгэ, Сүхбаатар аймаг, нийслэлийн Сонгинохайрхан, Налайх дүүргийн түр хамгаалах байрны барилгын ажлын явцад Азийн хөгжлийн банкны байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангах журмын хэрэгжилтийг зохицуулах чиглэлээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын алба, Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжид туслалцаа үзүүлж ажиллана. Байгаль орчны мэргэжилтэн 5 сарын хугацаанд /завсарлагатай/, Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн Зохицуулагчийн удирдлага дор ажиллана.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР/ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН 

 • Барилгын ажлаас шалтгаалан нутгийн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангаж ажиллах;
 • Барилгын ажлын тендерийн баримт бичигт байгаль орчны аюулгүй байдалтай холбоотой техникийн тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлтийг тусгах;
 • Барилгын ажлын сонгон шалгаруулалтад орсон тендерийн баримт бичгийг хянан, байгаль орчны аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаад үнэлгээ өгч, сонгон шалгаруулалтын тайланд тусгахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах;
 • Барилгын ажлын талбар тус бүрийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө аймаг, дүүргийн байгаль орчны эрх бүхий байгууллагаас шаардлагатай баримт, материалыг бэлтгэж, төслийн гүйцэтгэгч/хэрэгжүүлэгч байгууллагыг хангана;
 • Байгаль орчны аюулгүй байдлын менежментийн талаар мэргэжлийн зөвлөгөө үзүүлэх;
 • Байгаль орчны менежментийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу түүний хэрэгжилтийг хангах сургалт зохион байгуулах;
 • Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, аймаг дүүргийн байгууллагыг төлөөлөн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн хийсэн орчны аюулгүй байдлын менежментийн гүйцэтгэлийг хянан батлах;
 • Төслийн хүрээнд баримтлах байгаль орчны менежментийн шалгуур үзүүлэлтийг хянан, шаардлагын дагуу ажиллаж, барилгын ажлын хугацаанд нэг газарт доод тал нь 2 удаа газар дээр нь очиж барилгын ажилд хяналт тавих (барилгын ажлыг эхлүүлэх болон дуусахад);
 • Байгаль орчны аюулгүй байдалтай холбоотой болзошгүй асуудлыг тухай бүр тодорхойлж, асуудлыг шийдвэрлэх заавар, зөвлөмж гарган ажиллах.

 ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

 1. Байгалийн шинжлэх ухаан, байгаль орчны инженерийн чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 2. Ерөнхий ажлын туршлага 10 жил буюу түүнээс дээш байх;
 3. Байгаль орчны мэргэжилтнээр доод тал нь 8 жилийн ажлын туршлагатай;
 4. Олон улсын санхүүгийн байгууллагын санхүүжилттэй Монгол улсад хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрт байгаль орчны үнэлгээ хийсэн туршлага нь давуу тал болно;
 5. Англи хэлний өндөр мэдлэг, чадвартай байх;
 6. Азийн хөгжлийн банкны байгаль орчны аюулгүй байдлын бодлого, журмыг хэрэгжүүлэх (2009 оны) талаар мэдлэгтэй бол давуу тал болно.

Азийн хөгжлийн банкны зөвлөх сонгон шалгаруулах (CSRN) дараах цахим холбоосоор https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=155060 орж бүртгүүлэн 2020 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн, 22:00 цагаас өмнө (Улаанбаатарын цагаар) стандартын дагуу материалаа илгээнэ.

Дарааах материалыг цахим бүртгэлийн системд ЗААВАЛ хавсаргаж оруулна. Үүнд:

 1. Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл
 2. Хувь хүний товч намтар
 3. Боловсролын зэргийн дипломын хуулбар
 4. Өмнө эсвэл одоо ажиллаж байгаа ажил олгогчийн 2 тодорхойлох захидал

Бүрдүүлэх материалыг цаасаар хүлээж авахгүй.

Холбоо барих хаяг:

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Утас: 976-77449198

Цахим хаяг: procurement.g9198@gmail.com

CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE ENVIRONMENT CONSULTANT  

(Re-advertisement)

Objective and Purpose of the Assignment

The “Combating Domestic Violence Against Women and Children” project financed by a grant from the Japan Fund for Poverty Reduction, administered by Asian Development Bank. The Grant Agreement was signed by the Government of Mongolia and the Asian Development Bank has become effective on 1 February 2019. The Ministry of Justice and Home Affairs (MOJHA) is the project executive agency (EA) and the Project Implementation Unit (PIU) was established under the Secretariat of Coordination Council for Crime Prevention (SCCCP), MOJHA. Detailed information of the project can be obtained from: https://www.adb.org/projects/51217-001/main.

The MOJHA intends to recruit a qualified Environment Specialist (5 person/months, intermittent basis) to ensure adequate environment management requirements at the construction sites for shelters in Uvs, Selenge and Sukhbaatar aimags and Songinokhairkhan and Nalaikh districts of Ulaanbaatar city.

The purpose of assignment is to ensure adequate environment management requirements in line with the ADB Safeguard Policy Statement and the government environment management guidelines. The specialist will assist the EA, the PIU, and the relevant aimag and district departments in ensuring the project environment management requirements and arrangements and coordinating the implementation of the environmental management checklist (EMC) for civil works.

Scope of Work

The Environment Specialist will assist the MOJHA, SCCCP, and the Project Implementing Unit, the relevant aimag and district departments in coordinating the implementation of the environment management and supervision for the civil works at 5 shelters in 3 aimags as of Uvs, Selenge and Sukhbaatar and 2 districts as of Songinokharkhan and Nalaikh. S/he will work for 5 months on an intermittent basis and under the direct supervision of the PIU Coordinator.

Detailed Task and/or Expected outputs

 • Confirm that rehabilitation works do not cause any involuntary resettlement impacts;
 • Assist the PIU in preparing bidding documents for rehabilitation works to ensure that the environment-related specifications provided in the EMC are incorporated in technical specifications;
 • Provide support in evaluating bids for construction works to ensure that compliance with the environment-related specifications is evaluated and documented in bid evaluation reports;
 • Prepare necessary documents and obtain general EIAs from respective District and AimagEnvironmental Authorities for each site prior to the awarding of civil works contracts;
 • Advise contractor(s) and the PIU on project environment management requirements and arrangements, including establishment of a simple grievance redress mechanism;
 • Provide training on environmental management checklist implementation and monitoring for the implementing agencies and civil work contractors;
 • Review and clear, on behalf of the PIU and the aimag and district departments site- specific environmental management table (EMT) prepared by civil works contractors;
 • Monitor and ensure proper implementation of the EMT prepared under the project and conduct at least two site visits to each construction site (at the beginning of the works and at the completion stage);
 • Identify any implementation issues relating to environment and provide recommendations to solve them.

Minimum Qualification Requirements

The applicant must possess and demonstrate the following qualifications:

 1. At least a postgraduate degree in environmental sciences, environmental engineering and or a related field;
 2. Minimum general experience should be 10 years
 3. Minimum specific experience should be 8 years
 4. Conducting project environmental assessments and management, preferably in projects financed by international financial institutions implemented in Mongolia would be advantage;
 5. Proficiency of English language is required;
 6. Familiarity with the ADB Safeguard Policy Statement (2009) is preferred.

Application Submission Procedure

Interested individuals should apply through ADB’S Consulting Services Recruitment Notice (CSRN) following the link below by 23 February 2020, 10:00 pm (Ulaanbaatar time).

Link https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=155060

 

The following documents MUST be submitted/uploaded to the CMS.

 1. Cover letter/Request for Expression of Interest
 2. Curriculum vitae/Resume
 3. Copies of diplomas of academic degrees
 4. Two Reference Letters from previous and or current employer

Off-line Expression of Interests (Applications) will not be received.

Contact information:

Combating Domestic Violence Against Women and Children Project

The Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia

Government Building V, Chingeltei district, Trade Street 6/1

Ulaanbaatar city, Mongolia

Tel: 976-77449198

E.mail: procurement.g9198@gmail.com

Related posts

Шторкны уралдаан 1-р байр- Гэр бүлийн хүчирхийлэл

admin admin

Шторкны уралдаанд 1-р байранд шалгарсан бүтээл

admin admin

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГТ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР “НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ” БАЙГУУЛНА

Bayanduuren b

Leave a Comment