Мэдээ мэдээлэл

“Хишиг өдөр” арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг иргэн, хуулийн этгээдийн туслалцаа, тэдний хамтын ажиллагаанд түшиглэн зохион байгуулах, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр “Хишиг өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулав.
Арга хэмжээнд иргэдийн төлөөлөл болох 6 хүн оролцсон бөгөөд тэд эргүүлийн цагдаа, мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, эрүүлжүүлэх, баривчлах байрны жижүүр цагдаагийн үүрэг гүйцэтгэсэн.
Арга хэмжээнд оролцсон иргэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, алба хаагчдын ажлын ачаалал, албандаа хандах хандлага, тасаг, хэсгийн уялдаа холбоо, иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний талаар зохих мэдээлэлтэй болов.

Related posts

Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж байна

Amaraa Chuluun

Дэд зөвлөл гэр бүлийн хүрээнд бага насны хүүхдийг хүчирхийлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд анхаарна

Amaraa Chuluun

“КАМЕРЖУУЛАЛТ-2” АЯНЫГ ДҮГНЭЛЭЭ

Bayanduuren b

Leave a Comment