Мэдээ мэдээлэл

Худалдаа хөгжлийн банкны ажилчдад мэдээлэл хийлээ

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Худалдаа хөгжлийн банкны ажилчдад гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт, хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх , тусламж, үйлчилгээ, мөн Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хүчирхийлэгчид хүлээлгэх хариуцлагын талаар мэдээлэл хийлээ.

Related posts

Ажил гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай

Amaraa Chuluun

Зөрчлийн тухай хуулиас

admin admin

ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ (CITES)-ИЙН ЛАВЛАХ НОМ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

Bayanduuren b

Leave a Comment