• Home
  • Мэдээ мэдээлэл
  • ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧ ТӨВТЭЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Мэдээ мэдээлэл

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧ ТӨВТЭЙ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч төвтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа; албан хаагчдыг чадавхжуулах нь” төслийн хүрээнд 2018 оны 06 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд хүн худалдаалахтай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын нийт 40 албан хаагчдыг нэгдсэн сургалтад хамрууллаа. Сургалтыг дээрх байгууллагуудаас бэлтгэгдсэн сургагч багш нар удирдан явуулж байна.

Төслийн хүрээнд Хууль сахиулахын их сургуулиас эмхтгэн гаргасан хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийг илрүүлэх, хохирогч төвтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх аргачлал эзэмшүүлэх гарын авлагыг тус сургалтад ашиглав.

Related posts

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

Bayanduuren b

“МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЦАГААН НОМ-2016 ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Bayanduuren b

Зөрчлийн тухай хуулиас

admin admin

Leave a Comment