“Хуулиа Дээдэлье” ерөнхий арга хэмжээний албан ёсны нээлтийн арга хэмжээ боллоо.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2017 оныг “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газраас санаачлан аймгийн ИТХ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах […]

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт аймгийн зөвлөгөөн Чингис хотод эхэллээ.

            Монгол Улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа шинэчилсэн батлагдсан хуулиудын хэрэгжилт, хөтөлбөрийн бодлого, зорилтын талаар […]

“Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид анхаарах асуудал” хэлэлцүүлэг

“Гэмт хэрэг зөрчилгүй-аюулгүй амар тайван орчин” аяны  хүрээнд “Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид анхаарах асуудал” сэдвийн хүрээнд мэргэжлийн байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт аймгийн Засаг […]

“Гэмт хэрэг зөрчилгүй, аюулгүй амар тайван орчин” аян

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах аймгийн салбар зөвлөлөөс сум, байгууллагуудын дунд “Гэмт хэрэг зөрчилгүй, аюулгүй амар тайван орчин” аяныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны […]

Баян-Өлгий аймгийн салбар зөвлөлөөс мэдээлж байна.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга бөгөөд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Д.Бауыржаны санаачилгаар, аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, ард иргэд […]

Баян-Өлгий аймаг: “Хуулиа дээдэлье” аян эхэллээ.

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ, Цагдаагийн газар хамтран иргэн бүрийн хуулиа дээдлэх, сахин биелүүлэх сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн эдийн засаг, эрх зүй, ёс суртахуун, хүмүүжлийн шинж […]