Баян-Өлгий аймгийн салбар зөвлөлөөс мэдээлж байна.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга бөгөөд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга Д.Бауыржаны санаачилгаар, аймгийн ГХУСАЗСЗ-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, ард иргэд […]

Баян-Өлгий аймаг: “Хуулиа дээдэлье” аян эхэллээ.

Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ, Цагдаагийн газар хамтран иргэн бүрийн хуулиа дээдлэх, сахин биелүүлэх сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн эдийн засаг, эрх зүй, ёс суртахуун, хүмүүжлийн шинж […]