Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт болж байна

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр Говьсүмбэр аймгийн хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ажилтнуудыг чадавхижуулах сургалтыг Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагатай хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Дээрх сургалтыг 11 сард Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгийн хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ажилтнуудад үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.