Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Сургалт зохион байгууллаа

Австралийн ДАП төслийн дэмжлэгтэйгээр “Хүйсийн тэгш эрхийн төв” Төрийн бус байгууллагатай хамтран “Бэлгийн хүчирхийлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэмцэхэд төрийн байгууллагуудын оролцоо” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтанд нийслэлийн дүүргүүд дэх цагдаагийн хэлтсийн гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан албан хаагчид, эрүүл мэндийн нэгдлийн эмч нар, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудтай ажилладаг нийгмийн ажилтнууд оролцлоо.

        

Related posts

Бүсийн зөвлөгөөн зохион байгууллаа

Amaraa Chuluun

Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага /ЕАБХАБ/-ын хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал хариуцсан тусгай төлөөлөгчийн 2017 онд Монгол Улсад хийсэн айлчлалын тайлангийн төслийг хэлэлцэв

Bayanduuren b

“Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” аян улсын хэмжээнд эхэллээ.

ts@tsr@1

Leave a Comment