Сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн дэмжлэгтэйгээр баруун бүсийн хууль хяналт, төрийн захиргааны байгууллагуудын 80 гаруй албан хаагчдыг хамруулсан “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мэдээлэл солилцох, түүний илрүүлэлтийг сайжруулах нь” сэдэвт бүсийн сургалт, зөвлөгөөнийг 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-наас 17-ны өдрүүдэд Ховд аймгийн төвд зохион байгуулж байна.