Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Сургалт зохион байгуулж байна

Монгол Улсын Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,  Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажилд удирдах Цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудын манлайлал,  үүрэг, оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Нийслэлийн дүүрэг дэх хэрэг бүртгэх, нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байрны алба хаагчдад “ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ” сэвдээр сургалт зохион байгуулж байна.

Related posts

АНУ-ын загас, зэрлэг ан амьтан хамгаалах албаны төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа

Amaraa Chuluun

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд нийгмийн ажилтны оролцоо” сургалт боллоо

Amaraa Chuluun

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарт сургалт зохион байгуулж байна

Amaraa Chuluun

Leave a Comment