Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх Ажлын хэсэг хуралдлаа.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/33 тоот тушаалаар Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа билээ. Өнөөдөр тус Ажлын хэсэг нь цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 оны 1-р улиралд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар ярилцаж, төлөвлөгөөнд туссан ажлыг хэрэгжүүлэхэд Үндэсний дата төвийн оролцоо шаардлагатай гэж үзэн хамтран ажиллахаар боллоо.