ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Бэлгийн мөлжлөгийн тухай мэдээлэл өгөөч?

Хариулт: Хохирогчид хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж; эд хөрөнгө, албан тушаал, бусад нөхцөл байдлын улмаас эрхшээлдээ байгаа байдлыг далимдуулан зорчих эрхийг хязгаарлахгүйгээр бусадтай бэлгийн харьцаанд албадан оруулсан бол нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэдэг.

Related posts

Асуулт: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр иргэд ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг вэ?

user u

Асуулт: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл энэ жил авсан. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглалт, зарцуулалтын тайланг ямар байгууллагад, хэзээ өгдөг вэ?

user u

Асуулт: Хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах гэж юу вэ?

user u

Leave a Comment