ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд үүрэг хүлээдэг үү? Хүлээдэг бол хэлнэ үү.

Хариулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нь хохирогчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хохирогчийн талаарх мэдээлэл, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах тухай зар сурталчилгаа, хүн худалдаалах гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд хүргэхүйц бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, холбоо, цахим сүлжээ ашигласан ил буюу далд сурталчилгаа мэдээлэл тараахыг хориглоно.

Related posts

Асуулт: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл энэ жил авсан. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглалт, зарцуулалтын тайланг ямар байгууллагад, хэзээ өгдөг вэ?

user u

Асуулт: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр иргэд ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг вэ?

user u

Асуулт: Хүн хулгайлагдсан байж болохуйц үйлдлийн гэрч болсон бол яах вэ? Хаана хандах вэ? Мэдээлэл өгвөл намайг хэлсэн гэж мэдэх боломжтой юу?

user u

Leave a Comment