Home Page 2
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны хамгаалах байр арга хэлбэрийн талаар?

user u
Хариулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг нь хангах зорилгоор хамгаалах байр ажиллана. Хохирогч болсон гэж өөрийгөө үзсэн этгээд
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд үүрэг хүлээдэг үү? Хүлээдэг бол хэлнэ үү.

user u
Хариулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нь хохирогчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хохирогчийн талаарх мэдээлэл, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах тухай зар сурталчилгаа, хүн худалдаалах гэмт
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд хуулийн этгээд ямар ямар үүрэг хүлээдэг вэ?

user u
Хариулт: Хуулийн этгээд нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн заавар,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Ашиг олох зорилгоор хүний биеийг үнэлүүлсэн хүнд ямар шийтгэд оногдуулах вэ?

user u
Хариулт: Арван дөрвөөс арван найман насанд хүрээгүй хүнийг албадан оруулж, урьд энэ бүлэгт заасан гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдож байсан хүн, хохирогчид мансууруулах эм,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Бэлгийн мөлжлөгийн тухай мэдээлэл өгөөч?

user u
Хариулт: Хохирогчид хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж; эд хөрөнгө, албан тушаал, бусад нөхцөл байдлын улмаас эрхшээлдээ байгаа байдлыг далимдуулан зорчих эрхийг хязгаарлахгүйгээр бусадтай бэлгийн харьцаанд
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн хулгайлагдсан байж болохуйц үйлдлийн гэрч болсон бол яах вэ? Хаана хандах вэ? Мэдээлэл өгвөл намайг хэлсэн гэж мэдэх боломжтой юу?

user u
Хариулт: Та онцгой байдлын утас 102 рүү залгаж дуудлага өгнө. Мөн мэдээлэл өгсөн хүний хувийн мэдээллийг хуулиар хамгаалдаг.
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн хулгайлах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u
Хариулт: Хохирогчид хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж, хууран мэхэлж, эсхүл сэтгэцийн өвчтэй, согтуурсан, мансуурсан, сэтгэцийн үйл ажиллагаа нь түр сарнисан, бусад өвчний улмаас биеэ хамгаалах,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u
Асуулт: Биеийг нь үнэлүүлэх, бусад хэлбэрээр бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийлэлд оруулах, боолчлох, түүнтэй ижил төстэй нөхцөлд байлгах, эд, эрхтнийг авах, албадан хөдөлмөрлүүлж мөлжих зорилгоор хүч хэрэглэж,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Археологийн олдвол байж болзошгүй барааг хилээр оруулвал яах вэ?

user u
Хариулт: Соёлын дурсгалт зүйл, музейн үзмэр, эртний амьтны, ургамлын өвөрмөц ховор үнэт олдвор, археологийн, палеонтологийн олдвор, эд өлгийн зүйл, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг улсын
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Галт зэвсэг хилээр мэдүүлэг өгөхгүйгээр гарвал яах вэ?

user u
Хариулт: Байлдааны галт зэвсэг, галт хэрэгсэл, цөмийн бодис, цацраг идэвхт хаягдал, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж үйлдсэн бол таван мянга дөрвөн зуун