“Гэмт хэрэг зөрчилгүй, аюулгүй амар тайван орчин” аян

Дундговь аймгийн салбар зөвлөл Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах аймгийн салбар зөвлөлөөс сум, байгууллагуудын дунд “Гэмт хэрэг зөрчилгүй, аюулгүй амар тайван орчин” аяныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны […]