Монгол улс дахь гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал

Монгол улс дахь гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр буюу 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-нд Хуульчдын танхимд болж байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны […]

Осол, хэргийн мэдээ: 2017 оны эхний 5 сарын нөхцөл байдал

2017 оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд Тээврийн хэрэгсэл, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 644 бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5,3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй […]