• Home
  • Зар Сонгон шалгаруулалт

Category : Зар Сонгон шалгаруулалт

Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Bayanduuren b
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА/REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙГ ДЭМЖИХ СУРГАГЧ, ДЭМЖИХ БҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн
Зар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Bayanduuren b
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: БТ9198-МОН:  Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл Гэрээний
Зар

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зөвлөлийн ажлын албаны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах. Хийгдэх ажил: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны 2021-2025
Зар Сонгон шалгаруулалт
Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Мэдээ мэдээллийн цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мэдээллийг түгээх булан ажиллуулах. Хийгдэх ажил: мэдээ
Зар Сонгон шалгаруулалт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэх. Хийгдэх ажил: гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан
Зар

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр:  “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлийн болон түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нэгдсэн ойлголт, мэдээллийг өгөх сургалтыг зохион байгуулах” Хууль зүй, дотоод
Зар Сонгон шалгаруулалт

ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Bayanduuren b
  ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА  ОРОН НУТГИЙН ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ (УВС АЙМАГ) Хууль зүй, дотоод хэргийн яам,  Азийн хөгжлийн банк хамтран Японы Ядуурлыг бууруулах сангийн буцалтгүй
Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Олон нийтэд гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээг шинэлэг байдлаар хүргэх видео бэлтгэх. Хийгдэх ажил: Видео мэдээлэл          –Хугацаа 3-5 минут Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хүсэлтэй