ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг хэрхэн хамгаалах вэ?

Хариулт: Гадаад иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдолд түүнийг тус улсад зорчих, оршин суух, цагаачлах журам зөрчсөн гэсэн үндэслэлээр албадан гаргах арга хэмжээ авахыг хориглоно.

Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдолд тухайн гэмт хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэх хүртэл тус улсад оршин суух зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгох буюу сунгана.

Related posts

Асуулт: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл энэ жил авсан. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг ашиглалт, зарцуулалтын тайланг ямар байгууллагад, хэзээ өгдөг вэ?

user u

Асуулт: Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүст эрх гэж байдаг уу?

user u

Асуулт: Мал бэлтгэх гарал үүслийн гэрчилгээ хаанаас авах вэ?

user u

Leave a Comment