ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүчирхийлэлд өрсөн хүнд Эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээ гэж байдаг уу?

Хариулт:  Эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн хохирогчид Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн нууцлалыг хамгаалж үйлчилгээ үзүүлнэ. Эмнэлгийн яаралтай тусламжаас бусад үйлчилгээг хохирогчийн байнга, эсхүл түр оршин сууж байгаа газрын нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага, хэрэв хохирогч эрүүл мэндийн байгууллага, хамгаалах байранд байгаа бол уг байгууллагын оршин байгаа газрын нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлдэг. /Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 37 дугаар зүйл/

Related posts

Асуулт: Бие махбодын хүчирхийлэл гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ?

user u

Асуулт: Хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах гэж юу вэ?

user u

Асуулт: Археологийн олдвол байж болзошгүй барааг хилээр оруулвал яах вэ?

user u

Leave a Comment