ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд үүрэг хүлээдэг үү? Хүлээдэг бол хэлнэ үү.

Хариулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нь хохирогчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хохирогчийн талаарх мэдээлэл, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах тухай зар сурталчилгаа, хүн худалдаалах гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд хүргэхүйц бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, холбоо, цахим сүлжээ ашигласан ил буюу далд сурталчилгаа мэдээлэл тараахыг хориглоно.

Related posts

Асуулт: Гэмт хэргийн тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд ямар нэгэн урамшуулал байдаг уу?

user u

Асуулт: Миний тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хассан. Буцаагаад сэргээж болдог уу?

user u

Асуулт: Хүн хулгайлах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u

Leave a Comment