Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Дэд зөвлөл гэр бүлийн хүрээнд бага насны хүүхдийг хүчирхийлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд анхаарна

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Дэд зөвлөл 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр хуралдлаа.

Тус хурлаар гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэн, 2018 оны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцэн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл, бодлогоо тодорхойллоо.

Түүнчлэн Дэд зөвлөлтэй хамтран ажилладаг Олон улсын байгууллагын хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн талаарх танилцуулга, Төрийн бус байгууллагын боловсруулсан Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулгыг тус тус сонслоо.

Мөн Гэр бүлийн хүрээнд бага насны хүүхдийг хүчирхийллийн /бэлгийн/ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг хэлэлцэж 2018 онд онцгой анхаарч ажиллах боллоо.

Related posts

“ӨСВӨРИЙН СЭРГИЙЛЭГЧ-2019” УЛСЫН АНХДУГААР ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Bayanduuren b

Мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулж байна

Amaraa Chuluun

Сэргийлэгч нэвтрүүлэг

Amaraa Chuluun

Leave a Comment