Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Олон нийтэд гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээг шинэлэг байдлаар хүргэх видео бэлтгэх.

Хийгдэх ажил: Видео мэдээлэл

         –Хугацаа 3-5 минут

 1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг оролцох хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Зөвлөх үйлчилгээ нь улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэнэ.
 3. Хуулийн этгээд нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлагыг хангасан дараах мэдээллийг ирүүлнэ.
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Татварын байгууллагын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт;
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт;
 • Шүүхийн төрөлжсөн архивын лавлагаа;
 • Харилцагч банкны тодорхойлолт;
 • Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан;
 • Ижил төрлийн ажлын туршлага;
 • Техник, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн талаарх танилцуулга;
 1. Сонирхсон хуулийн этгээд 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэлх хугацаанд нэмэлт мэдээлэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2020 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

 

Related posts

Зөрчлийн тухай хуулиас

admin admin

Онол, практикийн бага хурал боллоо.

ts@tsr@1

Төслийн уралдааны дүн гарлаа

Amaraa Chuluun

Leave a Comment