Зар

СУРГАГЧ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

СУРГАГЧ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Байгууллага: Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ)

Төсөл: “Монгол Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах”

Гэрээ: Нэг удаагийн гэрээгээр ажиллана

Хугацаа: 2021 оны 5 дугаар сарын 24-өөс 12 дугаар сарын 31 хүртэл

Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2021 оны 5 дугаар сарын 17

__________________________________________________

Oлон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага

Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ) энх тайван, шударга ёс, тогтвортой хөгжлийг дэмжин, эдийн засгийн боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль эрх зүйн салбарт шинэчлэл хийх, байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхэд улс орнуудын засгийн газар болон ард иргэдийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэн, ажилладаг байгууллага юм. ОУХЭЗБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар нь Европын Холбооны Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын санхүүжилтээр Монгол Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар Ковид-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулах” төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн зорилго нь Монгол улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог сайжруулан, ялангуяа Ковид 19 цар тахлын үед хууль зөрчсөн, сэжигтэн, гэрч, хохирогч болон эрсдэлт бүлгийн хүүхдэд хүрч үйлчлэх хууль эрх зүйн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Төсөл нь гурван үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлж, дараах үр дүнд хүрсэн байна. Үүнд: (i) Ковид 19 цар тахлын үед хүүхдэд үзүүлж буй хууль эрх зүйн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны чадавхыг бэхжүүлсэн байна (ii) хүүхдэд үйлчилгээг үзүүлэх магадлан итгэмжлэл авсан иргэний нийгмийн байгууллагын тоог нэмэгдүүлсэн байна (iii) иргэд, олон нийт, гэр бүл, хүүхдийн дунд хүүхэд хамгаалах, хүүхдийн эрхийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлсэн байна. Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://bit.ly/3kg0OiR холбоосноос авна уу.

Cургагч багшийн ажлын хүрээ, даалгавар:

Төслийн зохицуулагч болон суурин төлөөлөгчийн шууд удирдлага дор, 6 сургагч багш Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүдэд зориулсан сургалтын тусгай модуль хичээлүүдийг зааж, дараах ажлыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 • ОУХЭЗБ-ын Сургагч багшийн цахим сургалтыг дүүргэн, сертификат авах, хувийг ОУХЭЗБ-ын Сургалт хариуцсан газар болон ажилтанд хүргүүлэх;
 • Сургалтын хөтөлбөр, ХЭХЗХ-ны гарын авлагын дагуу хичээлийн төлөвлөгөө, сургалтын арга зүй, материалыг бэлтгэх;
 • ОУХЭЗБ-ын сургалтын арга зүй, хичээлийн хөтөлбөр, сургалтын хөтөлбөр, бүсчилсэн төлөвлөгөөний дагуу ХЭХЗХ-ны гишүүдэд хичээлийг заах;
 • ОУХЭЗБ-ын маягтын дагаа сургалтын өмнөх болон дараах үнэлгээг хийх;
 • Сургалт зохион байгуулснаас 1 хоногийн дотор өөрийн заасан хичээлийн тайланг нэг хуудсанд багтаан хүргүүлэх; ОУХЭЗБ-ын маягтын дагуу тайланд ирц, гол амжилт, сургалтын өмнөх болон дараах үнэлгээний үр дүнг тусгах;
 • Төслийн хандивлагч байгууллага болон ОУХЭЗБ-ын шаардлага, стандартад нийцсэн ажлыг гүйцэтгэн, хүргүүлэх.

Ажлын даалгавруудыг дараах холбоосноос авч танилцана уу.

Сургагч багшид тавигдах шаардлага:

Сургагч багш болгонд тухайлсан ажил, мэргэжлийн шаардлага тавьсан тул ажлын даалгавартай бүрэн танилцана уу.

Сургагч багшийн ажил нь дотоодын буюу Монгол улсын иргэнд хамааралтай.  

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

Сонирхсон этгээд товч намтар, сонирхлоо илэрхийлсэн захидал, дипломын хуулбар, ижил төстэй хийсэн ажлын тодорхойлох захидлын хамт ubyambaa@idlo.int цахим хаягт илгээнэ үү.

ОУХЭЗБ нь тэгш боломжоор хангах бодлогыг баримталдаг бөгөөд байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаанд нийцүүлэн хэрэгжүүлдэг.

TRAINERS’ ANNOUNCEMENT

Organization: International Development Law Organization (IDLO)

Project: “Mitigating the Impact of Covid-19 by increasing Children’s Access to Justice in Mongolia”

Contract: Single Engagement

Performance period: May 24 – 31 December 2021.

Application deadline: 17 May 2021

__________________________________________________

About idlo

The International Development Law Organization (IDLO) enables governments and empowers people to reform laws and strengthen institutions to promote peace, justice, sustainable development and economic opportunity. The Mongolia Country Office is implementing the “Mitigating the impact of Covid-19 by increasing children’s access to justice in Mongolia” project, funded by the European Union Delegation in Mongolia. The main objective of this project is to strengthen the child protection system through improving access to justice for children, especially child victims of violence and children at risk in the context of Covid-19. The project intends to implement three main outputs and achieve the outcomes of; (i) strengthened capacity of Legal Committees on Child Rights (LCCRs) to increase child access to justice in the context of Covid-19 (ii) increased accreditation of civil society organizations (CSOs) to provide services for children, and (iii) Increased awareness of the child protection and child rights framework by children, families, and communities. Please find the project information via https://bit.ly/3kg0OiR.

The position

Under the supervision of the Contracting Manager, up to six trainers will conduct sessions on specific modules as part of the nationwide training for Legal Committees for Child Rights and will perform the following duties:

 • Complete the online ToT training course of the IDLO Capacity Development Unit and send the certificate of completion to IDLO Capacity Development Unit and Project Training & Logistics Associate;
 • Develop and update the instructional plans and the training tools in accordance with the training program and the handbook for the LCCR;
 • Conduct the trainings for all LCCR members nationwide in accordance with IDLO methodology and the instructional plans, the training agenda, including the regional training plan;
 • Ensure each training participants complete the pre and post training evaluation using the IDLO templates;
 • Prepare training report in one page within at least one working day upon each session that captures the attendance, key outcomes, and the pre and post training assessment results using the IDLO training report template;
 • Ensure deliverables meet donor guidelines as provided by the Project Coordinator;

Detailed Terms of References for the assignment can be found via links below.

 

IDEAL CANDIDATE PROFILE

Education and Work Experience: There are specific qualifications for professional and academic competencies required for each trainer. Therefore please visit the detailed Terms of Reference and review the requirements.

 

This vacancy is open to Mongolian nationals only.

HOW TO APPLY

Applicants are required to submit the Cover letter, updated CV, copies of diplomas, at least one reference letter of similar work done in English language, as part of their application to ubyambaa@idlo.int.

IDLO is an Equal Opportunity Employer and values diversity in all areas of its operations. We welcome and encourage diverse applications.

.

 

Related posts

Зөвлөх үйлчилгээний зар

Amaraa Chuluun

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА/REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

Amaraa Chuluun

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт боллоо

Amaraa Chuluun

Leave a Comment