Гэр бүлийн хүчирхийлэл

Сургалт зохион байгууллаа

Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын алба, Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO)-тай хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ний өдөр Нийслэлийн дүүрэг дэх цагдаагийн зарим хэлтсийн дарга нарыг оролцуулсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр цагдаагийн хэлтсийн дарга нарын туршлага судлах семинар”-ыг зохион байгууллаа.

Related posts

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБА ХААГЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Bayanduuren b

Сэргийлэгч “2017.04.13” – Хяналтын камер

admin admin

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР САНАЛ СОЛИЛЦОВ

Bayanduuren b

Leave a Comment