Зар Сонгон шалгаруулалт

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА                                       (дахин зарлалын залруулга) 

 Огноо: 2021 оны 03 дугаар сарын 02

Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: G9198-MON:  Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл

Гэрээний дугаар ба нэр: 2020/G002 – Түр хамгаалах байрны тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

 Багц 1: Түр хамгаалах байрны тавилга нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох

Багц 2: Түр хамгаалах байрны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох

 1. Монгол Улс нь Азийн Хөгжлийн Банкнаас Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор буцалтгүй тусламж авсан ба энэхүү зээлийн хөрөнгийн тодорхой хэсгийг тус гэрээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна.
 2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам (ХЗДХЯ) эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Түр хамгаалах байрны тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх зорилгоор битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
 3. Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтыг АХБ-ны нэг шаттай, нэг дугтуйт горимын дагуу явуулах бөгөөд эрх бүхий орны харьяат нийт тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 4. Сонирхсон эрх бүхий тендерт оролцогч нь ХЗДХЯ-ны Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төслөөс нэмэлт мэдээлэл авч, 08.30-17.30-ийн хооронд урилгын төгсгөлд заасан хаягт хүрэлцэн ирж тендерийн баримт бичигтэй танилцаж болно.
 5. Зөвхөн доор дурдсан чадварын үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч энэхүү шалгаруулалтад оролцоно.

Жилийн дундаж борлуулалт

Сүүлийн 3 жилд (2018, 2019, 2020) гүйцэтгэж дууссан эсхүл гүйцэтгэж байгаа гэрээний жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ хамгийн багадаа дор дурьдсанчилан байна.

 

 • Багц 1: 260,000,000 төгрөг
 • Багц 2: 47,000,000 төгрөг

            Гэрээний туршлага

Сүүлийн 3 жилд (2018, 2019, 2020)  үндсэн гүйцэтгэгчээр амжилттай ажиллаж дуусгасан тус бүр 1 гэрээтэй байна. Гэрээний үнийн дундаж хэмжээ нь дор дурьдсанчилан байна. Гэрээний агуулга ба иж бүрдэл нь нэрлэсэн тендертэй ижил байна.

 • Багц 1: 207,000,000 төгрөг
 • Багц 2: 37,000,000 төгрөг
 1. Сонирхсон тендерт оролцогч нь урилгын төгсгөлд заасан хаягт хандан бичгээр хүсэлтээ гаргаж, 100,000 төгрөгтэй тэнцэх эргэн үл төлөгдөх хураамжийг төлcөнөөр Монгол хэл дээр бэлтгэгдсэн тендерийн баримт бичгийг худалдан авч болно. Төлбөрийг Төрийн сан 100900011733 тоот дансанд шилжүүлсэн байна. Баримт бичгийг ердийн шуудангаар эсхүл буухиа шуудангаар илгээнэ. Баримт бичиг алга болох эсхүл хугацаа хоцорч хүргэгдсэнтэй холбоотойгоор ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй.
 2. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулна.

Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалтыг зохион байгуулах газрын хаяг, хугацаа:

Огноо: 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр

Цаг: 15 цаг 00 минут, Улаанбаатарын цагаар

Газар: Б.Ширэндэвийн гудамж 8/4, Засгийн газрын V байр, 3р давхар, 317 тоот,       Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Монгол Улс

 

 1. Тендерийг 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Улаанбаатарын цагаар 17:00 цагт эсхүл түүнээс өмнө урилгын төгсгөлд заасан хаягаар ирүүлнэ. Тендерийн хамт багц тус бүрд:

Багц 1:  – 5,200,000.00 төгрөг

Багц 2:  –    950,000.00 төгрөг

буюу чөлөөтэй хөрвөх валютаар илэрхийлсэн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. Хугацаа хоцорсон тендерийг хүлээн авахаас татгалзана. Тендерийг 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Улаанбаатарын цагаар 17:00 цагт урилгын төгсгөлд заасан хаягаар хүрэлцэн ирж, нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдын төлөөллийг байлцуулан нээнэ.

 1. Тендер бэлтгэх эсхүл хүргэхтэй холбоотойгоор тендерт оролцогчийн зүгээс гаргасан аливаа зардлыг Хуул зүй, дотоод хэргийн яам (ХЗДХЯ) хариуцахгүй.
 2. Тендерүүдийг харьцуулахдаа Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаанд тусгасан холбогдох заалтын дагуу дотоодын давуу эрх олгох аргачлалыг хэрэглэхгүй.

 

 

Байгууллагын хаяг:

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх  төсөл Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж  Төслийн худалдан авалт хариуцсан ажилтанУлаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Б. Ширэндэвийн гудамж 8/4, Засгийн газрын 5-р байр, 6-р давхар, 606 тоотУлаанбаатар хот, Монгол Улс  Утас: 77449198И-мэйл хаяг: procurement.g9198@gmail.com

 

VACANCY ANNOUNCEMENTSOCIAL AND GENDER SPECIALIST

(Re-Advertisement) 

The Combating Domestic Violence Against Women and Children (Grant 9198-MON) is implemented by the Ministry of Justice and Home Affairs (MOJHA) and administered by Asian Development Bank (ADB) with funding of the Government of Japan. The project aims to deliver three outputs: (i) multi-disciplinary response and livelihood assistance services to domestic violence survivors delivered; (ii) capacity of key officials and staff responsible for protection and rehabilitation services for DV survivors improved; and (iii) behavior of key stakeholders on prevention, reporting and protection of survivors improved. The project outcome will be the quality of and access to prevention and multi-disciplinary response to DV strengthened. More information about the project can be obtained from https://www.adb.org/projects/51217-001/main

A Social and Gender Specialist will be a full-time staff (21 months) of the Project Implementation Unit (PIU) stationed in Ulaanbaatar.

Scope of Work

The Social and Gender Specialist will ensure proper planning, preparation, implementation, and monitoring and evaluation of the project activities from a gender perspective, and ensure the implementation of all activities listed in the project Gender Action Plan (GAP) and communication strategy.

Tasks. Under the project coordinator’s supervision, the Social and Gender Specialist’s main responsibilities include the following but not limited to:

 • prepare a detailed work plan for the implementation of the GAP and ensure effective and timely implementation;
 • ensure gender mainstreaming in the project activities; namely women’s economic empowerment program; training programs; qualitative research on domestic violence against persons with disabilities; and public communication activities;
 • collaborate with the communications team to ensure that the community-based and school-based BCC activities are conducted in the most sensitive manner, and are able to provide protection, support and professional referral to needed services;
 • develop detailed action plans (monthly, quarterly and annual) pertinent to specific outputs of the project in consultation with the SCCCP and technical advisory groups;
 • support the project monitoring and evaluation specialist in preparing and monitoring the Project Performance Management System (PPMS) following the performance indicators/targets of the GAP, and Design and Monitoring Framework;
 • prepare the project quarterly and annual reports including the GAP implementation progress, including a qualitative assessment of the project benefits;
 • develop a mechanism and instruments to collect sex-disaggregated data of the project interventions, including beneficiaries’ data disaggregated by gender, living standards, and rural/urban areas;
 • manage and handle all procurement activities (i.e., consulting services, goods and works) related to the GAP implementation following the ADB procedures;
 • assist in selecting the grants recipients of the economic empowerment program, and small-scale grants program for shelters, one-stop service centers, and MDTs;
 • do monitoring on effective and timely implementation of the small-scale grant programs at grassroots level through regular field visits;
 • support a consulting firm for the economic empowerment program in training the grant recipient women on preparation of (i) the activity and financial report to liquidate the advance, and (ii) a completion report showcasing the pilot program impact to the livelihoods of beneficiary women;
 • train 25 grant recipient entities and MDTs on preparation of the activity and financial reports following the guidance note on small-scale grant utilization for the grant recipients;
 • review and provide technical guidance to all activities under the project, and assure quality control of the project outputs (e.g., consultants’ deliverables; research);
 • ensure coordination and monitor progress of all capacity building, social and gender-related activities; and document results in the progress reports for submission to MOJHA and ADB;
 • provide support for the ADB’s semi-annual project review missions; and
 • ensure donor coordination in the fields of gender-based violence and domestic violence.

Required Qualifications, Skills, Expertise and Experience

The applicant must possess the following:

 • Bachelor’s degree in sociology, social work, gender, development studies or relevant social science fields. Master’s degree would be an advantage;
 • At least 7 years of demonstrated experience in the fields of gender-based violence, domestic violence, gender mainstreaming and/or applied social science;
 • Sound knowledge on gender and development, national legal and policy frameworks on domestic violence and child protection;
 • Practical experience working for projects financed by donor agencies and implemented by government agencies, particularly ADB funded projects would be an advantage; and
 • Proficiency in oral and written Mongolian and English languages.

Application Submission Procedure

Interested candidates should submit an application consisting of the following documents, prepared in Mongolian and English and language:

 • Cover letter (maximum two pages) explaining the reasons for applying to the position, describing how the candidate’s qualification, skills and work experiences meet the selection criteria
 • Curriculum vitae
 • One reference letter from the previous employer, and
 • Copies of all diplomas and certificates

All documents should be enclosed in a sealed envelope that indicates the applied position, and hand delivered to the below specified person at MOJHA by 12:00 p.m. of March 12, 2021. Please note that the submitted documents will not be returned to the applicants. Only short-listed candidates will be contacted and asked to (i) have a job interview with the selection committee; and (ii) provide proof of work experience and original copies diplomas and certificates at the interview.

Contact Information:

“Combating Domestic Violence Against Women and Children”Project Implementation UnitThe Ministry of Justice and Home Affairs of MongoliaGovernment Building V, Chingeltei district, B.Shirendev street 8/4Ulaanbaatar city, MongoliaTel: 976-51-260094, 7744-9198Email: grant9198@gmail.com

Related posts

Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс аймагт ажиллалаа

Amaraa Chuluun

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Amaraa Chuluun

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Bayanduuren b

Leave a Comment