• Home
  • Е-СЭРГИЙЛЭГЧ

Category : Е-СЭРГИЙЛЭГЧ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн хулгайлагдсан байж болохуйц үйлдлийн гэрч болсон бол яах вэ? Хаана хандах вэ? Мэдээлэл өгвөл намайг хэлсэн гэж мэдэх боломжтой юу?

user u
Хариулт: Та онцгой байдлын утас 102 рүү залгаж дуудлага өгнө. Мөн мэдээлэл өгсөн хүний хувийн мэдээллийг хуулиар хамгаалдаг.
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн хулгайлах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u
Хариулт: Хохирогчид хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж, хууран мэхэлж, эсхүл сэтгэцийн өвчтэй, согтуурсан, мансуурсан, сэтгэцийн үйл ажиллагаа нь түр сарнисан, бусад өвчний улмаас биеэ хамгаалах,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийг яаж тодорхойлох вэ?

user u
Асуулт: Биеийг нь үнэлүүлэх, бусад хэлбэрээр бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийлэлд оруулах, боолчлох, түүнтэй ижил төстэй нөхцөлд байлгах, эд, эрхтнийг авах, албадан хөдөлмөрлүүлж мөлжих зорилгоор хүч хэрэглэж,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Археологийн олдвол байж болзошгүй барааг хилээр оруулвал яах вэ?

user u
Хариулт: Соёлын дурсгалт зүйл, музейн үзмэр, эртний амьтны, ургамлын өвөрмөц ховор үнэт олдвор, археологийн, палеонтологийн олдвор, эд өлгийн зүйл, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг улсын
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Галт зэвсэг хилээр мэдүүлэг өгөхгүйгээр гарвал яах вэ?

user u
Хариулт: Байлдааны галт зэвсэг, галт хэрэгсэл, цөмийн бодис, цацраг идэвхт хаягдал, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж үйлдсэн бол таван мянга дөрвөн зуун
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлсэн гэж нэхэмжлэл ирсэн байна. Ямар нөхцөлтэй байдаг юм бол оо?

user u
Хариулт: Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу хориглосон, хязгаарлалт тогтоосон барааг Монгол Улсын хилээр, гаалийн хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн бол дөрвөн зуун тавин
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлтэй хийх тэмцэлх ажиллагаанд төрөөс хэрхэн дэмжлэг үзүүлдэг вэ?

user u
Хариулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн хууль бус эргэлтээс урьдчилан сэргийлэх, түүнд хяналт тавих эрх бүхий төрийн байгууллагад зайлшгүй шаардагдах хөрөнгийг улсын
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Эмийн сангаас мансуурал үйлчигээтэй түүхий эд орсон эм авах гэтэл заавал эмчийн жороор олгоно гэх юм. Заавал эмчийн жор байх шаардлагатай юу?

user u
Хариулт: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг жоргүйгээр болон хүчингүй жороор олгох, түүнчлэн жоронд заасан тоо, хэмжээнээс илүү олгохыг хориглоно. /МЭСНБЭХТтХуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Манай дүүг мансуурах донтой гэсэн эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт гарсан боловч эмчлүүлэх хүсэлгүй байна. Би хаана хандах вэ?

user u
Хариулт: Мансуурах донтой этгээд сайн дураараа эмчлүүлэх хүсэлт гаргавал ердийн журмаар эмчилнэ. Мансуурах донтой нь эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон боловч эмчлүүлэхээс зайлсхийсэн этгээдийг шүүхийн шийдвэрээр
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ахлах ангийн хүүхдүүдэд хэрхэн мэдээлэл өгдөг вэ?

user u
Хариулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөрт тусгайлан тусгана. Мөн дараах арга