• Home
  • Зар Сонгон шалгаруулалт

Category : Зар Сонгон шалгаруулалт

Uncategorized

Зөвлөх сонгон шалгаруулах тухай зарлал

Bayanduuren b
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, хамгаалах байрны үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд хяналт, дүн шинжилгээ хийх үнэлгээний маягт боловсруулах. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Хууль зүй, дотоод
Зар

СУРГАГЧ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Bayanduuren b
СУРГАГЧ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Байгууллага: Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ) Төсөл: “Монгол Улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар
Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Bayanduuren b
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА/REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙГ ДЭМЖИХ СУРГАГЧ, ДЭМЖИХ БҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн
Зар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Bayanduuren b
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: БТ9198-МОН:  Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл Гэрээний
Зар

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зөвлөлийн ажлын албаны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах. Хийгдэх ажил: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны 2021-2025
Зар

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Олон нийттэй харилцах хэлтэст шаардлагатай  тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх. Хийгдэх ажил: дараах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 10-14 хоногт багтаан нийлүүлэх. № ТЕХНИКИЙН ЖАГСААЛТ
Зар Сонгон шалгаруулалт
Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Мэдээ мэдээллийн цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мэдээллийг түгээх булан ажиллуулах. Хийгдэх ажил: мэдээ