• Home
  • Зар Сонгон шалгаруулалт

Category : Зар Сонгон шалгаруулалт

Зар

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Олон нийттэй харилцах хэлтэст шаардлагатай  тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх. Хийгдэх ажил: дараах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 10-14 хоногт багтаан нийлүүлэх. № ТЕХНИКИЙН ЖАГСААЛТ
Зар Сонгон шалгаруулалт
Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Мэдээ мэдээллийн цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мэдээллийг түгээх булан ажиллуулах. Хийгдэх ажил: мэдээ
Зар Сонгон шалгаруулалт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэх. Хийгдэх ажил: гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан
Зар

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр:  “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор хөнөөлийн болон түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нэгдсэн ойлголт, мэдээллийг өгөх сургалтыг зохион байгуулах” Хууль зүй, дотоод
Зар Сонгон шалгаруулалт

ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Bayanduuren b
  ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА  ОРОН НУТГИЙН ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ (УВС АЙМАГ) Хууль зүй, дотоод хэргийн яам,  Азийн хөгжлийн банк хамтран Японы Ядуурлыг бууруулах сангийн буцалтгүй
Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Олон нийтэд гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик мэдээг шинэлэг байдлаар хүргэх видео бэлтгэх. Хийгдэх ажил: Видео мэдээлэл          –Хугацаа 3-5 минут Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх хүсэлтэй
Зар Сонгон шалгаруулалт

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Bayanduuren b
Зөвлөх үйлчилгээний урилга   Нэр: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр төрийн албан хаагчдад зориулсан гарын авлага боловсруулж хэвлүүлэх, Зөвлөх үйлчилгээ нь Хууль