• Home
  • Зар Сонгон шалгаруулалт

Category : Зар Сонгон шалгаруулалт

Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Bayanduuren b
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА/REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙГ ДЭМЖИХ СУРГАГЧ, ДЭМЖИХ БҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн
Зар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Bayanduuren b
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: БТ9198-МОН:  Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл Гэрээний
Зар

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зөвлөлийн ажлын албаны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах. Хийгдэх ажил: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны 2021-2025
Зар

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Олон нийттэй харилцах хэлтэст шаардлагатай  тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх. Хийгдэх ажил: дараах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 10-14 хоногт багтаан нийлүүлэх. № ТЕХНИКИЙН ЖАГСААЛТ
Зар Сонгон шалгаруулалт
Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Мэдээ мэдээллийн цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мэдээллийг түгээх булан ажиллуулах. Хийгдэх ажил: мэдээ
Зар Сонгон шалгаруулалт

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Bayanduuren b
Сонгон шалгаруулалтын нэр: Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэх. Хийгдэх ажил: гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сурталчилсан