Category : Санал хүлээн авах

Зар Сонгон шалгаруулалт

Зөвлөх үйлчилгээний урилга/REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

Amaraa Chuluun
      ЗАН ҮЙЛ, ХАНДЛАГАД НӨЛӨӨЛӨХ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ (Суурь болон Төгсгөлийн судалгаа) Хууль зүй, дотоод хэргийн