• Home
  • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Tag : Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Орон сууц болон гэр хороолол доторх замын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ?

ts@tsr@1
Монгол улсын Замын хөдөлгөөний дүрэмд “Тээврийн хэрэгслийн хурдыг Хорооллын доторх замд цагт 20 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр явна” гэж заасан байдаг. Сүүлийн үед орон сууц болон гэр
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Осол, хэргийн мэдээ: 2017 оны эхний 5 сарын нөхцөл байдал

ts@tsr@1
2017 оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд Тээврийн хэрэгсэл, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 644 бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй