• Home
  • Салбар зөвлөл

Tag : Салбар зөвлөл

Салбар зөвлөл

“Гэмт хэрэг зөрчилгүй, аюулгүй амар тайван орчин” аян

admin admin
Дундговь аймгийн салбар зөвлөл Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах аймгийн салбар зөвлөлөөс сум, байгууллагуудын дунд “Гэмт хэрэг зөрчилгүй, аюулгүй амар тайван орчин” аяныг 2017